1.Ročník 2.Ročník 3.Ročník 4.Ročník Žiaci Snowboard


Cenník poplatkov na sezónu 2017/2018


Poplatok za každé dieťa Poplatok za každé dieťa člena LOM BB
Ak 1 dieťa z rodiny Ak 2 deti z rodiny Ak 1 dieťa z rodiny Ak 2 deti z rodiny
1. splátka
15.10.2017
2. splátka
31.1.2018
1. splátka
15.10.2017
2. splátka
31.1.2018
1. splátka
15.10.2017
2. splátka
31.1.2018
1. splátka
15.10.2017
2. splátka
31.1.2018
Eur/rok Eur/rok Eur/rok Eur/rok
250 200 233 183
160 110 160 60 170 83 150 53

Členské v LOM BB - dospelý: 17,-Eur

Číslo účtu LOM BB: 2927844363/1100

IBAN LOM BB : SK 6311 0000 0000 2927844363 

Lyžujem za LO Mladost´, lyžujem pre radost´